Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС извършване на анализ на нуждите от подновяване на автомобилите в съдилищата и изготвяне на критерии за тяхното разпределяне в срок до 30 ноември 2016 г.

27 октомври 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на Комисия „Управление на собствеността“ към Пленума на ВСС извършване на анализ на нуждите от подновяване на автомобилите в съдилищата и изготвяне на критерии за тяхното разпределяне в срок до 30 ноември 2016 г.

Решението бе взето след обсъждане на отправеното от административния ръководител на Окръжен съд Русе искане за осигуряване на средства по бюджетната сметка на съда за закупуване на автомобил.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд