Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи принципите за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт

27 октомври 2016 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи принципите за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт, както следва:

  • в съдебните палата и/или сгради, ползвани съвместно от няколко съдилища и прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция;
  • в съдебните палата и/или сгради, ползвани от две и повече съдилища, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция;
  • в сгради, ползвани само от прокуратури, правото на стопанисване да се възложи на административния ръководител на съответната прокуратура от най-висока инстанция;
  • в съдебните палати и/или сгради, ползвани самостоятелно от съд или прокуратура, правото на стопанисване да се възложи на съответния административен ръководител;
  • при констатирано неефективно стопанисване в съдебните палати и/или сгради, правото на стопанисване може да се отнеме и възложи на съответния административен ръководител на съд или прокуратура от по-ниска инстанция, по решение на Пленума на ВСС.

С измененията на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт недвижимите имоти на съдебната власт преминаха в управление на Пленума на ВСС. Съгласно параграф 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗСВ, през месец юли 2016 г. с протоколи Министерство на правосъдието е предало на ВСС недвижимите имоти, ведно със съответните документи за собственост.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд