Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Висшия съдебен съвет се срещнаха с генералния секретар на Фондация „Джовани и Франческа Фалкони”

27 октомври 2016 година

Представители на Висшия съдебен съвет се срещнаха с г-н Леонардо Гуарнота - генерален секретар на Фондация „Джовани и Франческа Фалкони” и г-жа Лоредана Интруини – координатор за дейностите в Европа, които са в България по повод връчването на ежегодните награди на магистрати и полицаи в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе.

Срещата бе инициирана от г-н Гуарнота, като от страна на Висшия съдебен съвет участваха г-жа Галя Георгиева и г-жа Незабравка Стоева -  председатели на Комисиите „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората на ВСС” към колегиите и г-н Ясен Тодоров – председател на Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия.

Господин Гуарнота, който е бивш председател на съда в Палермо и е работил заедно с Джовани Фалконе и Паоло Борселино в борбата срещу мафията сподели лични впечатления от съвместната им работа, представи историята и дейността на фондацията. Той изрази задоволство от установените добри взаимоотношения между двете държави, споделяните основополагащи принципи по отношение на борбата с организираната престъпност и трафика на наркотици, като подчерта вълнението и емоционалната си реакция от паметната плоча на Джовани Фалконе поставена пред сградата на Съдебната палата в Благоевград и учредения съвместно с Община Благоевград конкурс в негова памет.

Италианските гости проявиха интерес към дейността на ВСС и неговите колегии, както и към дисциплинарната практика. Отчетена бе необходимостта от гарантиране независимостта на съдебните институции за постигане на успех в борбата с престъпността. Споделено бе мнение, че живеем във време на криза на моралните ценности, опити за разрушаване на държавността и подронване авторитета на институциите и в този смисъл Висшия съдебен съвет полага усилия за своевременна реакция . Споделен бе и успешният опит от реализиране на съвместната образователна програма на ВСС и МОН насочена към превенция и формиране на правна култура сред учениците.

От името на Съвета на Фондация „Джовани и Франческа Фалкони” бе връчен,чрез генералния му секретар юбилеен плакет „25 години Висш съдебен съвет”

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд