Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Теодорина Димитрова – Николова за председател на Окръжен съд – Велико Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 10 гласа „за“ Теодорина Михайлова Димитрова – Николова – съдия в Окръжен съд – Велико Търново. Другите кандидати получиха съответно: Пламен Борисов Борисов – съдия в Окръжен съд – Велико Търново – 3 гласа подкрепа, а Марияна Микова Лазарова – Кабакчиева – съдия в Административен съд – Велико Търново – 0 гласа.

         Теодорина Михайлова Димитрова – Николова има над 20 години юридически стаж, 19 от които в органите на съдебната власт. Била е съдия и заместник – председател на Районен съд – Горна Оряховица, а от 15.05.2012 г. е съдия в Окръжен съд – Велико Търново. За периода 23.03.2015 г. – 03.06.2016 г. е била командирована в Апелативен съд – Велико Търново, Наказателно отделение. От 12.07.2016 г. изпълнява функциите заместник административен ръководител – заместник председател на Окръжен съд – Велико Търново.

Пред членовете на ВСС тя набеляза като основни цели на своята работа усъвършенстване на управлението на съда за постигане на качествено и ефективно правосъдие, развитие на кадровия потенциал за постигане на максимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване, гарантиране на достъпа до правосъдие, борба с корупцията и противодействие на конфликтите.

         Въпроси към нея поставиха членовете на Съдийската колегия на ВСС Галя Георгиева, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов относно управленския екип, който би сформирала като административен ръководител, набелязаните от нея мерки за развитие на съда по отношение на човешките ресурси, работата на съдебните служители с потребители на съдебни услуги, комуникацията на административния ръководител с граждани, както и позицията й за промяната на съдебната карта.

         Подкрепа за кандидатурата на съдия Николова заявиха членът на Съдийската колегия Димитър Узунов и председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Те обърнаха внимание на високите й професионални качества и наличието на управленски опит, по-доброто й представяне в изслушването пред Съдийската колегия и защита на подробно разработената от нея управленска концепция, на заявения от нея екипен принцип за ръководство.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд