Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС създаде работна група за изготвяне на проект на Правила за дейността на съдията – наставник

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет създаде работна група за изготвяне на проект на Правила за дейността на съдията – наставник. В нейния състав влизат Соня Найденова и Калин Калпакчиев като представители на Съдийската колегия. Третият член на работната група трябва да бъде излъчен от Националния институт на правосъдието.

Работната група за изготвяне на Правила за дейността на съдията – наставник е инициирана от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов, във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл. 242, ал. 2 от Закона за съдебната власт, според която „съответната колегия на ВСС приема правила за дейността на съдиите и прокурорите – наставници“.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд