Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка във Военен съд – Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка относно работата по наказателни дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. във Военен съд – Пловдив, извършена в изпълнение на заповед на Главния инспектор на Инспектората към ВСС.

         Тя включва образуването, движението и приключването на наказателните дела през 2014 г. и 2015 г., времеви стандарти за администрирането на отделните видове дела, срочност на разгледаните дела и срокове за изготвяне на решенията, определенията и на мотивите към постановените присъди, причини и основания за върнати за доразследване дела, спрени наказателни дела, изпълнение на присъдите и т. н.

         Проверката констатира, че е създадена отлична организация на административната дейност на Военен съд – Пловдив. Процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Осигурена е откритост, достъпност и прозрачност на действията на съда. Липсват негативни пропуски в работата на магистратите. Прави се извод, че съдиите във Военен съд – Пловдив са постигнали много добър общ резултат като качество на съдебните актове по отделните видове наказателни дела.

         ИВСС е направил препоръка към административния ръководител на съда и към съдиите, да предприемат мерки за подобряване на организацията на работа по движението на делата, както и за изготвянето и предаването на съдебните актове в установените процесуални срокове.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд