Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет сезира Пленума на ВСС за принципно становище относно възстановяването на длъжност на магистрати, подсъдими по наказателни дела

Съдийската колегия на ВСС взе решение да сезира Пленума на ВСС, който да изготви принципно становище относно възстановяването на длъжност на съдии и прокурори, които са били временно отстранени, поради водено срещу тях наказателно дело. Целта е двете колегии на Висшия съдебен съвет – Съдийската и Прокурорската да съблюдават еднакъв подход в подобни казуси.

         Решението на Съдийската колегия бе взето във връзка с молби на Веселин Славов Пенгезов – временно отстранен от длъжност „съдия“ в Софийския апелативен съд, и Люба Михайлова Петрова – временно отстранена от длъжност „съдия“ в Районен съд – Раднево. Двамата желаят да бъдат възстановени като магистрати, поради отпадане на основанието за временното им отстраняване – чл. 230, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

         С решение по протокол № 20 от 18.10.2016 г. Съдийската колегия изиска от Софийския градски съд обвинителния акт по НОХД № 2833/2015 г., по което е подсъдим Веселин Пенгезов, и по НОХД №1239/2016 г., по което е подсъдима Люба Петрова, ведно с информация от деловодната система за движението на делата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд