Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отличи Асен Гаджев – съдия в Апелативен съд – Пловдив

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 1 във връзка чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, Асен Карамфилов Гаджев – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

         С решение на Колегията на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт /поради пенсиониране/ той бе освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, считано от 16.11.2016 г.

         Предложения за двете решенията на Съдийската колегия са направени от административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд