Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи свои представители в две работни групи

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи свои представители в състава на работните групи за изготвяне на проект на Наредба по чл. 194г от Закона за съдебната власт и за изготвяне на проект на Методика за оценяване на членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към Инспектората към ВСС съгласно решение на Пленума по Протокол № 39/27.10.2016 г.

         В работната група за изготвяне на проект на Наредба по чл. 194г от ЗСВ ще участват определените от Комисията по атестирането и конкурсите: Юлия Ковачева, Каролина Неделчева, Галя Георгиева и Даниела Костова – членове на Съдийската колегия, и съдиите Цветинка Пашкунова, Виолета Главинова, Александър Еленков и Вероника Имова.

         Съдийската колегия определи Соня Найденова и Камен Иванов да влязат в състава на работната група за изготвяне на проект на Методика за оценяване на членове на ВСС и инспектори към ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд