Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не избра административен ръководител на Районна прокуратура – Тервел

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли с 8:0 гласа кандидатурата на Маринела Марчева за административен ръководител на Районна прокуратура – Тервел.

         Прокурорската колегия на ВСС прие, че повторното неявяване на г-жа Марчева в насроченото изслушване няма уважителни причини.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд