Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Бисерка Николова Милушева – районен прокурор на Трън

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт Бисерка Николова Милушева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Трън, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

         Прокурорската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ /поради пенсиониране/ Бисерка Милушева от заеманата длъжност „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Трън.

         Г-жа Милушева е работила дълги години като съдия в Районен съд – Трън.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд