Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Красимир Първанов за изпълняващ функциите на районен прокурор на Районна прокуратура – Трън

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Красимир Димитров Първанов – прокурор в Районна прокуратура – Перник, за изпълняващ функциите на административен ръководител на Районна прокуратура – Трън.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд