Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Росица Чиркалева - Иванова встъпи в длъжност в Административен съд - Хасково

 Съдия Росица Веселинова Чиркалева – Иванова тържествено встъпи в длъжност, днес, 02.11.2016. в Административен съд – Хасково.
     Административният ръководител – председател на Административен съд – Хасково съдия Хайгухи Бодикян й връчи акта за встъпване в длъжност, който съдия Чиркалева – Иванова подписа. Съдия Бодикян от името на всички магистрати в АС- Хасково й пожела крепко здраве, много професионални успехи и с търпение да приема предизвикателствата на съдебната работа.

    

 

 

 

На церемонията присъства Галя Георгиева - член на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет и председател на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС към Съдийската колегия на ВСС. Госпожа Георгиева пожела на съдия Чиркалева – Иванова да бъде добър съдия, човечен и да няма отменени съдебни актове, тъй като качеството на съдебните актове е от изключително значение. От името на Висшия съдебен съвет госпожа Георгиева поднесе поздравителен адрес.
     Съдия Чиркалева - Иванова благодари за топлото посрещане и изрази удовлетворение, че ще работи в Административен съд – Хасково. Първия работен ден, съдия Чиркалева прие като прохождане в административното правораздаване и благодари на госпожа Георгиева за отправените поздравления, като си пожела тя да бъде добрата й орисница .
     На церемонията присъстваха още съдия Миглена Тянкова – Административен ръководител – Председател на Окръжен съд – Хасково, окръжният прокурор Иван Стоянов - Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково, съдиите от Административен съд – Хасково, както и представители на местните медии .   
    

Със заповед на Административния ръководител – Председател на Административен съд – Хасково е определена натовареността на съдия Чиркалева – Иванова в съответствие с Правилата за натовареност на съдиите, приети от Висшия съдебен съвет. Доколкото в Административен съд – Хасково няма специализация по материя, съдия Чиркалева – Иванова ще правораздава по всички видове административни дела, подсъдни на съда, както и по касационни административно- наказателни дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд