Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отхвърли искане за оставка на Димитър Узунов като представляващ Висшия съдебен съвет

Пленумът на Висшия съдебен съвет отхвърли с 14 гласа „против“ направеното от г-н Калин Калпакчиев – член на Съдийската колегия, искане за оставка на г-н Димитър Узунов като представляващ Висшия съдебен съвет. Предложението получи 8 гласа подкрепа.

         Г-н Калпакчиев поиска реакция на Пленума на ВСС във връзка с публични изказвания на г-н Узунов, в които намира, че са изречени неистини и твърдения за несъществуващи негови действия в проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“.

         В отговор г-н Узунов поясни, че в медийни интервюта не е коментирал като незаконни, а като неморални действия на г-н Калпакчиев. Той смята, че оставката му е поискана, тъй като си е позволил да се запознае с договора по този проект.

         В проведения дебат членовете на Висшия съдебен съвет коментираха, че тяхното и на магистрати участие в проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е необходимо и е предпоставка за реформиране на съдебната система. До средата на 2017 г. страната ни трябва да усвои 35 млн. лв. за развитие на правосъдната система, иначе рискува да ги загуби. В момента обаче има забавяне на проектните предложения.

         След гласуване на решението г-жа Соня Найденова – член на Висшия съдебен съвет, заяви, че смята да сезира писмено Народното събрание за проведения дебат за действията на представляващия ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд