Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС потвърди свое решение относно проекта на бюджет на съдебната власт за 2017 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет потвърди свое решение по протокол  №37/13.10.2016 г., с което изразява несъгласие, относно изготвения от Министерството на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2017 г., в частта на разходите.

Съвета намира, че предложените от Министерството на финансите параметри не са съобразени с необходимостта от финансово осигуряване на основни функции и дейности, свързани с промените в Закона за съдебната власт. Например организацията и провеждането на събрания за избор на членове на ВСС; разходите, свързани с управлението и стопанисването на недвижимото имущество на съдебната власт; допълнителните правомощия на Инспекторатът към ВСС; дейности по атестирането на магистратите и други. Посочва се, че с така изготвения проектобюджет за 2017 г., съдебната власт не може да изпълнява пълноценно законноустановените си задължения, както и основните политики по Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Пленумът на ВСС определи г-н Димитър Узунов – представляващ ВСС и председател на Комисия „Бюджет и финанси“ за участие в заседание на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание на 3 ноември 2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд