Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет разпредели компютърна техника за съдилищата

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри проект за разпределение на закупена техника по проведена от Съвета централизирана обществена поръчка за доставка на компютърна техника за нуждите на ВСС и на съдилищата.

В обществената поръчка са закупени 1100 компютърни конфигурации, 200 принтери, 200 мултифункционални устройства, 200 скенери и 250 лаптопи.

Броят им е недостатъчен за задоволяване на нуждите на съдилищата, затова се разпределят по конкретни принципи, като се изважда бройката на предоставената през 2015 г. и 2016 г. техника. По отношение на компютърните конфигурации се подменят всички компютри от 2006 г. и преди това, както и 35% от тези, доставени през 2007 г. Подменят се 25% от принтерите, доставени през 2006 г. и по-рано. Удовлетворяват се 70% от исканията за мултифункционални устройства. Предоставя се по 1 скенер на съд, а за съдилища с голямо натоварване – по два. Същият принцип е приложен и при разпределението на лаптопите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд