Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет подготвя провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Съвета

Висшият съдебен съвет прие за сведение информация за подготовката за провеждане на експериментално електронно дистанционно гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет.

Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ е информирала писмено председателите на апелативните, окръжните, районните, военните, административните и специализираните съдилища и административните ръководители на апелативните, окръжните, районните, военните и специализираните прокуратури за насроченото с решение на Пленума на ВСС по протокол №37/13.10.2016 г., т. 11, за 16 и 17 ноември 2016 г. гласуване. По едно и също време в три отделни и независими процедури за избор на съдии, прокурори и следователи. То ще се проведе по приетите с решение по протокол №30/28.07.2016 г. „Правила за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите“.

Висшият съдебен съвет се обръща към административните ръководители на органите на съдебна власт да създадат необходимата организация и да способстват за участие на максимален брой магистрати в гласуването.

В  тестовото гласуване по решение на ВСС като „кандидати“ в избора са въведени имената на членове от шестия и седмия състав на Съвета, дали съгласие за това.

Електронното дистанционно гласуване ще се извърши с помощта на индивидуален талон, съдържащ парола и уникален адрес за гласуване. Магистратите получават талоните от преките си административни ръководители, като раздаването им трябва да приключи до 11 ноември. Талоните се раздават на случаен принцип, а всеки магистрат подписва декларация за получаването му.

Административните ръководители на органите на съдебна власт са информирани подробно за организацията и технологията на експерименталното електронно дистанционно гласуване.

Указания за това са изпратени по електронните пощи на всеки съдия, прокурор и следовател.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд