Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди участието си в проектни предложения по Оперативна програма „Добро управление“

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за участие на Съвета като бенефициент на проектни предложения по мерки от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и даде съгласие за участието му като партньор проекти с бенефициент Министерството на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд