Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Осем съдии встъпиха в длъжност в Административен съд София – град

Осем съдии, спечелили конкурс, встъпиха в длъжност днес в Административен съд София – град. Председателят съдия Радостин Радков ги посрещна с  „Добри дошли“ и връчи на всеки един от тях акт за встъпване. На церемонията присъстваха колегите им, които вече правораздават в АССГ. Приятно сме изненадани, не сме очаквали толкова топло посрещане, признаха осемте съдии. Съдия Радков поднесе цветя на шестте дами от новото попълнение.

Всеки от тях получи поздравителен  адрес от ВСС. „Пожелаваме Ви отличното представяне на конкурса за повишаване в длъжност и преместване в Административен съд София – град да е само следваща стъпка от една изключително успешна кариера на магистрат“, пише в адресите.

Председателят на Върховния административен съдия Георги Колев, който беше ангажиран в заседанието на пленума на ВСС, дойде специално в АССГ, за да поздрави новите съдии и да им пожелае на добър час.

Още от първия ден в АССГ председателят  Радков ги запозна с  разпределението им по състави и ги въведе в основните правила, по които функционира най-големият първоинстанционен административен съд в страната.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд