Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ГЛАСУВАНЕ

На 16 и 17 ноември 2016 г. предстои първото в България експериментално електронно дистанционно гласуване на всички съдии, прокурори и следователи. Настоящият състав на Висшия съдебен съвет вече прие правилата и създаде организацията за този тест.

            С него ще се изпробва новата система за гласуване през интернет.

            През януари 2017 г. в Прокуратурата ще се проведе избор за член на прокурорската колегия на мястото на починалия Камен Ситнилски, който да довърши мандата в VII-мия състав на ВСС. 

През 2017 г. всеки съдия, прокурор и следовател ще може да участва в избора на професионалната квота на VIII-мия състав на Висшия съдебен съвет, като участва на Общо събрание или  упражни активното си избирателно право през интернет. Очаква се повишаване на активността при прекия избор – един магистрат един глас – който бе въведен с измененията на Конституцията.

             Експерименталното гласуване ще „избира” измежду доброволци от членовете на ВСС от 6-тия и 7-мия състав. Предвидено е максимално натоварване на системата като трите професионални общности ще гласуват в един, а не в различни дни. Така системата ще бъде проверена на практика и с оглед на сигурност за тайната на вота.

            Системата гарантира прозрачност, икономия на време и средства. Тя би могла да бъде използвана и за представително допитването до работещите в съдебната система и по други въпроси.

            На всяко заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет – а те се излъчват пряко он-лайн – се приема информация за хода на подготовката на експеримента.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд