Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Дарина Матеева-Базитова и съдия Стилиян Манолов встъпиха в длъжност в Административен съд – Стара Загора

На 07 ноември 2016 г. от 14,00 часа в Зала № 2, в сградата на Административен съд - Стара Загора, се състоя тържествена церемония по встъпване в длъжност  на съдиите Дарина Стойкова Матеева – Базитова и Стилиян Кирилов Манолов.

Председателят на Административен съд – Стара Загора, съдия Бойка Табакова връчи актовете за встъпване на двамата съдии, като ги поздрави за  отличното представяне на конкурса и им пожела крепко здраве и много професионални успехи.

На събитието присъстваха г-н Красимир Георгиев – председател на окръжен съд Стара Загора, г-н Дичо Атанасов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора, Председателите на Районните съдилища от Старозагорския съдебен район, съдиите от Административен съд–Стара Загора и представители на медиите.

Съдия Дарина Матеева – Базитова и съдия Стилиян Манолов благодариха за топлото посрещане и изразиха удовлетворение, че ще правораздават в Административен съд – Стара Загора.

Съдия Дарина Матеева – Базитова  е с 22 години юридически стаж. След отлично представяне в конкурс за повишаване в длъжност и преместване, с Решение на  Висшия съдебен съвет по Протокол №16 от 31.03.2016 г., тя бе повишена от длъжност „Съдия” в Районен съд - Пловдив в длъжност „Съдия” в Административен съд – Стара Загора.

Съдия Стилиян Манолов е с 12 години юридически стаж. След отлично представяне в конкурс за повишаване в длъжност и преместване, с Решение на  Висшия съдебен съвет по Протокол №16 от 31.03.2016 г., той бе повишен от длъжност „Съдия” в Районен съд – Карлово в длъжност „Съдия” в Административен съд – Стара Загора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд