Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра съдия Магдалена Жбантова – Стефанова за административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“ съдия Магдалена Атанасова Жбантова – Стефанова за административен ръководител – председател на Районен съд – Гоце Делчев.

        Тя има над 17 години общ юридически стаж. През март 2001 г. е назначена на длъжност „съдия“ в РС – Гоце Делчев, която изпълнява и към момента.

         В концепцията си съдия Жбантова – Стефанова заявява, че въз основа на професионалния си и житейски опит е придобила необходимите управленски качества и умения, за да работи за запазване на добрия климат в работата на съда и за надграждане на положителните традиции. Пред членовете на Съдийската колегия на ВСС тя набеляза цели за развитие на съда в посока на качественото и срочно правосъдие, за подобряване на работата и повишаване на квалификацията на съдебните служители, запазване на екипния принцип на работа, прилагане на електронното правосъдие, продължаване на политиката на прозрачност и публичност на съда и други. Тя заяви увереност да преодолява предизвикателствата в работата съвместно с магистратите и съдебните служители, както и да укрепва доверието на обществото в съда.

Въпроси към нея поставиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд, и членовете на ВСС Милка Итова, Каролина Неделчева, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев, Галина Карагьозова, Галя Георгиева относно изслушването й  пред Общото събрание на магистратите в Районен съд – Гоце Делчев; съотношението съдии – съдебни служители; възможностите за оптимизиране на администрацията и нейното структуриране; разпределението магистратите по отделения; качеството и срочността на правораздавателната дейност; взаимоотношенията в съда и взаимодействието му с по-горната инстанция; спецификата на съда и отношенията му с останалите институции в местната общност и други.

Подкрепа за съдия Жбантова – Стефанова заявиха членовете на ВСС Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Калин Калпакчиев. Те обърнаха внимание на притежаваните от нея професионални и нравствени качества, много добрата й атестационна оценка, на становището на Общото събрание на Районен съд – Гоце Делчев за подкрепа на кандидатурата й,  както и на посочените от нея виждания за развитие на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд