Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отказа да възложи на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия да извърши проверка за нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, оповестени в публикация във в. „Труд“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отхвърли със 7 гласа „против“  при 6 гласа „за“ предложението на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и не възложи на Комисията по професионална етика към Съдийската колегия да образува преписка и да извърши проверка, с оглед на наличието на данни за извършени от съдия Владимира Янева тежки нарушения на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, оповестени в публикация във в. „Труд“ на 01.11.2016 г.

Със същия вот Съдийската колегия не прие и предложението на Галина Карагьозова – член на Съдийската колегия на ВСС, да бъде възобновено производството по преписка № 94-00-1204/2015 г. на бившата Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ на ВСС.

В предложението Лозан Панов припомня, че на заседание, проведено на 14 януари 2016 г., приемайки становището на КПЕПК за прекратяване на проверката по преписка № 94-00-1204/2015 г., ВСС отказа да проверява съдържанието на записите на разговорите между Владимира Янева, Румяна Ченалова и Момчил Мондешки, публикувани в интернет сайта „Бивол“, с мотива, че „поради незаконност и манипулиране на същите, те не могат да представляват достоверна информация за съдържанието на проведените разговори“. Предложителят уточнява, че оттогава до публикацията във в. „Труд“ от 01.11.2016 г., в сайта „Биволъ“ са публикувани още записи от разговори, водени между Янева, Ченалова и Мондешки, които „изключително сериозно засягат въпроса за независимостта на съдебната система и уронват доверието в нея“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд