Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия отличи съдия Диана Тонева Петкова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт Диана Тонева Петкова – съдия в Административен съд – Ямбол, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

        Предложения за поощрението е направено Георги Колев – председател на Върховния административен съд. Той се мотивира с приноса й като първи председател на Административен съд – Ямбол, за изграждането му като модерна съдебна институция и утвърждаването му като съд – модел.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд