Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия поощри съдия Добрила Тодорова Василева

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт Добрила Тодорова Василева – изпълняващ функциите председател на отделение в Гражданската колегия на Върховния касационен съд, с отличия: „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен – златен“. Тя е отличена за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

        Предложението за поощрение е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Той посочва, че целият й юридически стаж – 41 години, е преминал в органите на съдебната система, а от 21 години тя правораздава във Върховния касационен съд. Била е председател на отделение в Гражданската колегия на ВКС, а от 05.01.2015 г. изпълнява функциите председател на отделение там. „С безупречното си поведение на магистрат, спазващ всички правила на професионалната етика, както и с образцовото изпълнение на служебните си задължения, тя е допринесла за издигане на авторитета на съдебната власт“, сочат мотивите на предложителя.

         Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (поради пенсиониране) Добрила Василева – и. ф. председател на отделение в Гражданската колегия на ВКС, от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС, считано от 15.11.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд