Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие актуализирана Номенклатура на статистическите кодове на делата, разглеждани в административните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие актуализирана Номенклатура на статистическите кодове на делата, разглеждани в административните съдилища.  С нея се изменят и допълнят Правилата за оценка на натовареността на съдилищата, приети от ВСС с решение по Протокол № 62 от 16.12.2015 г., изменени и допълнени с решение по Протокол № 14 от 17.03.2016 г. Промените са съгласувани с работна група, излъчена от административните съдилища, и отговарят на въведени нови административни производства, както и облекчават работата на административните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд