Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Позиция на Димитър Узунов - представляващ на Висшия съдебен съвет

ПОЗИЦИЯ

Във връзка с публикация от 07.11.2016 г. в интернет сайта „Афера“ с твърдения на Люба Петрова за мое вмешателство в нейни свидетелски показания по наказателно дело №1452/2015 г., бих искал да заявя възмущението си и категорично да ги отхвърля.

 Очевидно става дума за целенасочена кампания, с която се прави опит да се урони доброто ми име и авторитет като член на Висшия съдебен съвет. Използва се защитната позиция на свидетел по наказателно дело и обвиняем по друго производство, за да бъда злепоставен. Не без значение е, че сред обвиненията, повдигнати срещу г-жа Петрова, са такива за подбуждане към лъжесвидетелстване и за съзнателно потвърждаване на неистина по гражданско дело, видно от прессъобщение, публикувано на сайта на Прокуратурата на Република България на 09.12.2014 г.

 От медиите научих за образуването на проверка от Софийска районна прокуратура по тези твърдения.  Намерението ми е спокойно да изчакам приключването й като окажа пълно съдействие за разкриване на истинските факти и обстоятелства, тъй като нямам съпричастност към подобни действия.

ДИМИТЪР УЗУНОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд