Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС освободи Куман Куманов като „зам.-градски прокурор“ на СГП и назначи на длъжността Даниела Димитрова – прокурор в СГП

9 ноември 2016 г.

По предложение на градския прокурор на София Емилия Русинова, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Куман Атанасов Куманов – прокурор в Софийска градска прокуратура, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – зам.-градски прокурор“ на СГП. На тази длъжност Прокурорската колегия назначи Даниела Ангелова Димитрова – прокурор в СГП.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд