Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще изготви проект на становище по конституционно дело №13/2016 г., което да се внесе в заседание на Пленума

9 ноември 2016 г.

По повод искане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров за задължително тълкуване на нормата на чл. 126, ал. 1 от Конституцията, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепи становището, че изискването на текста следва да се разбира не буквално, че на всеки съд отговаря съответна прокуратура , а като задължение да се гарантира функционално съответствие на двете системи. В този смисъл Прокурорската колегия реши да се изготви проект на становище по конституционно дело №13/2016 г., което да бъде представено за включване на заседание на Пленума.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд