Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу Райна Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт

9 ноември 2016 г.

На основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт и съгласно предложението от Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу Райна Петкова Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията определи тричленен дисциплинарен състав, който да се произнесе по направеното  предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на прокурор Бачева, както следва: членове на състава - Юлиана Колева и Магдалена Лазарова и Румен Георгиев (председател на дисциплинарния състав и докладчик).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд