Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС призова магистратите да участват активно в тестовата електронна процедура за избор на нов състав на Съвета

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие обръщение към съдиите, прокурорите и следователите в страната, с което ги призовава да участват активно в експерименталното електронно дистанционно гласуване за нов състав на Висшия съдебен съвет. В него се уточнява, че „смисълът е магистратите, обществото и авторите на софтуера да бъдат убедени, че системата за електронно гласуване гарантира тайната на избора, невъзможността за манипулирането му и удостоверява Вашата воля“. Пленумът на ВСС заявява също: „Надяваме се на успешен дебют на дистанционната система, която осигурява възможност на всеки магистрат да участва в прекия избор на членове на ВСС, максимална прозрачност на избора, при икономия на време в сравнение с общите събрания“.

Дадени са също указания, как съдиите, прокурорите и следователите да се включат в тестовата изборна процедура.

Към момента всички органи на съдебната власт са получили от Администрацията на ВСС пликове с индивидуални талони, с които магистратите ще гласуват. В голяма част от съдилищата, прокуратурите и следствените отдели, те са раздадени на магистратите, които попълват декларация за получаването им. На личните електронни пощи на всички магистрати е изпратена покана за участие в експерименталното гласуване, в която са описани стъпките на самата процедура. Същата информация е публикувана на интернет сайта на ВСС в рубриката „Експериментално електронно дистанционно гласуване“ – „Техническо указание“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд