Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди конспект за конкурсни изпити за младши магистрати и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди конспект за конкурсни изпити за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт по Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Набелязаните в него 15 теми включват приложното поле на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, заложените в него принципи, нормативната уредба на Комисиите по професионална етика към Колегиите на ВСС и на тези в органите на съдебната власт, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, нарушения на Кодекса като основания за ангажиране на дисциплинарна отговорност и други.

Предложението е направено от Комисиите по професионална етика към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд