Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува програмата за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори в НИП

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува проект на програма за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори в Националния институт на правосъдието.

         Тя е разработена с цел да бъде съобразена със съвременната проблематика, динамичната нормативна база, практиката на Европейския съд по правата на човека и практиката на националните съдилища. С нея се осъвременява учебното съдържание чрез включване на нови, актуални теми от областта на наказателното право и се подобрява методиката на обучението чрез включване на практически форми и методи на обучение.

         Програмата актуализира действащата досега система, въз основа на мнения и препоръки, дадени от младшите прокурори, преминали вече задължителния курс на обучение, на кандидатите за младши прокурори, които понастоящем се обучават в НИП и техните постоянни преподаватели. Отразени са и препоръки на административните ръководители. Целта на предложението е да допринесе за създаването на практически умения у кандидатите за прилагане на усвоените знания в реална среда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд