Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди дейности, свързани с Гражданския съвет към него

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на съпредседателите на Гражданския съвет от страна на Съвета г-жа Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС, и от страна на гражданските и професионални организации г-жа Мария Карагьозова - Асоциация „ФОРУМ“, да съгласуват процедура, създаваща възможност в заседанията на комисиите към Съдийската и Прокурорската колегии и комисиите към Пленума, да участват членове на Гражданския съвет.

         Предложение за това е направено с Акт на Гражданския съвет към ВСС, приет на негово заседание на 30.09.2016 г.

         Във връзка с решение на Гражданския съвет с Акт от заседанието му на 28.10.2016 г., Пленумът на ВСС обсъди как да бъде реализирано задължение на Гражданския съвет, предвидено в мярка 6.4.2. от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система - изготвяне на „Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт“. Съобщено бе, че Сдружение „СЕФИТА“, което е член на Гражданския съвет, има готовност да го реализира. Предвид това Пленумът на ВСС реши, да се проведе работна среща на ръководството на организацията, Комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС и представител на Министерството на правосъдието, на която да бъде изяснено какви средства са необходими за подготовката на Доклада и тогава да се уточни по какъв ред може да се финансира тази дейност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд