Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС утвърди приложения към Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди приложения към Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. С тях се уреждат отделни образци за избирателни списъци за провеждане на избори за членове на ВСС от квотата на съдиите, на прокурорите и на следователите; образец на декларация за избор на начин на гласуване; образци за хартиени бюлетини за различните колегии; образец на талон за електронно дистанционно гласуване през интернет; на декларация за получаване на този талон; на декларация за изгубен или унищожен талон за гласуване; на протокол за нераздадени и върнати талони за електронно дистанционно гласуване, както и образец на протокол за предадени талони за електронно дистанционно гласуване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд