Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Владимир Стоянов Вълчев встъпи в длъжност в Административен съд – Пловдив

11 ноември 2016 г.

Съдия Владимир Стоянов Вълчев встъпи в длъжност в Административен съд – Пловдив

На 11 ноември 2016 г. от 14,00 часа в Зала № 1, в сградата на Административен съд - Пловдив, се състоя тържествена церемония по встъпване в длъжност на съдия Владимир Стоянов Вълчев

Председателят на Административен съд – Пловдив връчи акта за встъпване на съдията, като го поздрави за отличното представяне на конкурса и му пожела крепко здраве и много професионални успехи.

На събитието присъстваха: Г-жа Галя Георгиева - Председател на Комисия по дисциплинарните производства при Висш съдебен съвет, Г-н Веселин Хаджиев - Председател на Окръжен съд - Пловдив, Г-н Иван Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив, Г-н Румен Попов – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив, Г-жа Асима Вангелова-Петрова - Административен ръководител на Районен съд – Карлово, Г-н Иван Шейтанов – Административен ръководител на Районен съд - Асеновград, Г-н Спасимир Здравчев - Административен ръководител на Районен съд – Първомай и представител на медиите.

Съдия Владимир Стоянов Вълчев благодари за топлото посрещане и изрази удовлетворение, че ще правораздава в Административен съд – Пловдив.

Съдия Владимир Вълчев е с 20 години юридически стаж. След отлично представяне в конкурс за повишаване в длъжност и преместване, с Решение на  Висшия съдебен съвет по Протокол № 16 от 31.03.2016 г., т. 13.5., той бе повишен от длъжност съдия в Районен съд - Пловдив в длъжност съдия в Административен съд – Пловдив.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд