Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС ще обсъди възможностите за прилагане на алтернативни способи за решаване на възникнали спорове

16 ноември 2016 година

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет ще обсъди възможностите за разширено прилагане на алтернативни способи за решаване на възникнали спорове с оглед облекчаване на работата на съдебните органи на предстоящото си редовно заседание, което ще се проведе на     18.11.2016 г. от 9,30 ч. Предстои да бъде прието решение по постъпилото заявление за участие в Гражданския съвет от Асоциация на държавните съдебни изпълнители /АДСИ/.

На форума ще представят становища представители на граждански организации, работещи по темата, членове на Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието.

Покани за участие в заседанието са изпратени до г-жа Мая Манолова – омбудсман на Република България, г-жа Диана Ковачева – заместник-омбудсман, г-н Владислав Славов – председател на Съюза на юристите в България; г-н Йосиф Герон – председател на Националната асоциация на медиаторите, г-жа Симона Такова – председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС, г-жа Свилена Димитрова – зам.-председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС; г-жа Албена Комитова – председател на Центъра за разрешаване на спорове; г-жа Любка Василева – председател на Центъра за медиация към Арбитражния съд на Българска търговско-промишлена палата; г-н Калоян Топалов – председател на СГС, г-н Методи Лалов – председател на СРС, г-н Веселин Ханджиев – председател на Окръжен съд – Пловдив, Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, г-жа Катя Бельова – п редседател на Окръжен съд – Благоевград, г-жа Вера Коева – председател на Районен съд – Благоевград; г-жа Елеонора Серафимова – председател на Окръжен съд – Пазарджик, г-жа Веселка Златева – Кожухарова – председател на Районен съд Пазарджик и представители на Министерство на правосъдието.

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет кани на своето заседание представители на всички медии, които проявяват интерес по темата, свързана със съдебните експертизи и ще им предостави възможност да поставят своите въпроси.

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет оценява високо партньорството на медиите по темата и отразяването й пред широката общественост.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд