Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Независимост и отчетност & качество на правосъдието

Окончателен доклад на ЕМСС 2016-2017 по проект "Независимост и отчетност на съдебната власт"

Доклад от Юлия Ковачева - член на ВСС, от участие в среща на диалогова група в рамките на проект "Независимост и отчетност на съдебната власт" на ЕМСС, проведена на 19.11.2015 г.

Доклад от Юлия Ковачева – член на ВСС, от участие в среща на екипа по проект „Независимост и отчетност & качество на правосъдието - продължение“ на Европейската мрежа на съдебните съвети 2016-2017 – 16-17 март 2017 г., гр. Виена, Австрия

Доклад от Незабравка Стоева – член на ВСС, от участие в среща на проектния екип по Проект 1 „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, проведена в периода 13-15 февруари 2017 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Незабравка Стоева – член на ВСС, от участие в извънредно Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) 8 декември 2016 г., гр. Хага, Нидерландия 

Доклад от  Незабравка Стоева и Юлия Ковачева – членове на ВСС, от участие в среща на проектния екип по Проект 1 на ЕМСС „Независимост и отчетност & качество на правосъдието – продължение“, проведена в периода 8-9 декември 2016 г., гр. Хага, Нидерландия 

Доклад от Незабравка Стоева и Юлия Ковачева – членове на Висшия съдебен съвет, от участие в Първата съвместна среща на проектните екипи  на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 26-27 септември 2016 г., гр. Рим, Италия

Проектен фиш

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд