Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите

 

Окончателен доклад на ЕМСС 2016-2017 по проект “Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”

Доклад от Милка Итова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет,  от участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети по проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите” за 2016-2017 г. - 13-14 март 2017 г., гр. Любляна, Словения

Доклад от Калин Калпакчиев – член на ВСС, от участие в среща на проектния екип на Европейската мрежа на съдебните съвети (ENCJ) по проект 2 „Алтернативно решаване на спорове и обхват на правомощията на съдиите”, проведена в гр. Братислава,  Република Словакия, 12-13 декември 2016 г.

Доклад от Милка Итова и Калин Калпакчиев – членове на Висшия съдебен съвет,  от участие в съвместна среща на екипите по проектите на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за 2016-2017 г., проведена в гр. Рим, Италия, 26-27 септември 2016 г.

Проектен фиш

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд