Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Успешно приключи първият ден от експерименталното електронно дистанционно гласуване сред магистратите в страната

Успешно приключи първият ден от експерименталното електронно дистанционно гласуване на всички магистрати, проведено на 16 ноември 2016 г. От списъка с кандидати от квотата на съдиите, прокурорите и следователите бяха избрани 5 членове на нов състав на ВСС.

В гласуването участваха 3019 магистрати, което представлява 71,6% от имащите право на вот 4211 магистрати. Резултатите показват, че са се включили  съответно 1468 съдии, 1186 прокурори и 365 следователи. В процентно отношение най-голяма активност са проявили следователите – 81,29% от имащите право на глас 449 , следвани от прокурорите – 78,43%  от 1512 и съдиите – 65,24% от 2250.

В резултат на тестовото гласуване са избрани съответно 3  съдии от 10 кандидати, 2  прокурори от 7 кандидати и  нито един  следовател от петима кандидати за всяка квота.

Съгласно Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, когато при гласуването не е избран съответният брой членове от всяка квота изборът продължава на 17 ноември с повторно гласуване.

При провеждането му ще се използват талоните за гласуване от първи тур.

Изборните резултати се публикуват след края на изборния ден на адрес http://evote.justice.bg .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд