Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС обсъди експерименталното електронно дистанционно гласуване за избор на VIII състав на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие поредна информация за експерименталното електронно дистанционно гласуване, след проведения на 16.11.2016 г. първи ден от него.

Докладва Румен Георгиев - председател на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“, който благодари за организацията и високата активност в гласуването. Той уточни, че електронната система е била по-натоварена, тъй като реалното гласуване ще е в различни дни. Данните показват, че от имащите право на глас 4211 съдии, прокурори и следователи, за участие са се регистрирали 3571 от тях, а реално са дали вот 3019. Това показва заявена чрез регистриране за участие в гласуването 84,54% активност и 71,96 % реално електронно гласували.

Бяха изтъкнати гаранциите за тайна на вота. Отделна система  допуска до гласуване. Друга отчита само дадения за отделния кандидат глас. Няма връзка между двете системи. Не може да се направи запис, свързващ допускането до гласуване с конкретно подадения вот.

 Достъпът до системата за гласуване е ограничен само на територията на Република България, което е защита (но не единствена) срещу хакерски атаки.

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да се изготви и публикува експертен доклад с отговор на всички поставени въпроси.

На 18.11.2016 г. в 10,30 ч. ще бъде проведен брифинг за отчитане на резултатите от тестовото гласуване, на който експертите, разработили системата, ще обяснят отново гаранциите за нейната сигурност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд