Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

17 ноември 2016 година

Пленумът на ВСС съгласува предложения от Министерството на правосъдието Проект на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. С него се доразвиват и конкретизират основните положения, залегнали в Закона, уреждат се условията и редът за установяване на имуществени вреди и изплащането на финансовите компенсации на пострадалите от престъпления, необходимите документи, с които ще се доказват разходи за лечение и пропуснати доходи от трудова дейност, както и разходи по заплащане на съдебни и деловодни разноски. Посочват се минималните изисквания за териториален обхват на дейностите, процедурата по избор на организации за подкрепа на пострадали, координацията на дейността им, изискваната документация за отчетност на финансирането и механизмите за контрол по изпълнението на задълженията, свързани с предоставяне на безплатна психологическа консултация и помощ на пострадали от престъпления.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд