Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ВСС на брифинг направи първоначален отчет на Експерименталното електронно дистанционно гласуване

Днес членовете на ВСС Румен Георгиев (председател на комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ към Пленума на ВСС) и Юлиана Колева (председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС), както и  Иван Иванов - представител на фирма „Абати”(разработчик на софтуера) изнесоха първоначалните данни от тестовото гласуване на 16 и 17 ноември 2016 г.

Установено е, че системата е сигурна и съответна на Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. Констатирана бе липсата на сигнали за системни грешки. Единствените технически проблеми са от неспазване на технологията. Демонстрирана бе сигурността на системата и гарантирането тайната на вота, както е предвидено в ЗСВ и Правилата. Показано бе, че различни сървъри обслужват електронния вот. Единият поддържа имената на гласоподавателите, а вторият гласуването, което не оставя следи кой линк за кой кандидат е бил използван.  

Бе изразена благодарност към всички съдии, прокурори и следователи, участвали в експерименталното електронно дистанционно гласуване за високата активност и  на АВСС за отличната организация.

Предстои доклад на назначените външни експерти и доклад относно системата и необходимостта от подобрение или изменение на Правилата, които ще се публикуват на сайта на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд