Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Годишна среща на членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

21 ноември 2016 г.

На 18 ноември 2016 г. в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе Годишната среща на членовете на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела (НСМ-ГТД). На срещата присъстваха членовете на мрежата, Соня Найденова – член на ВСС, Валери Михайлов - директор на дирекция   “Информационни технологии и съдебна статистика”, Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ и служители в дирекция „Международна дейност“.

Срещата беше открита и се проведе по ръководството на двете национални лица за контакт: Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд (национално лице за контакт по граждански дела),  и  Валентина Бошнякова-Събинска – съдия в Окръжен съд гр. Смолян (национално лице за контакт по търговски дела).

Обсъдени бяха въпроси като актуализирането и поддържането на информацията на сайта на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ЕСМ-ГТД) и участието в предстоящите срещи на ЕСМ-ГТД, популяризирането на функциите и целите на НСМ-ГТД, различни възможности за организиране и провеждане на обучения с цел повишаване на европейската правна култура на българските съдии и ефективно прилагане на правото на ЕС и други теми, свързани с постигане на целите и задачите на НСМ-ГТД.

Актуалният състав на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела е одобрен с решение на ВСС по протокол №44/30.07.2015г.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд