Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Димитър Стратиев за административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан

22 ноември 2016 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Димитър Иванов Стратиев за административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан.  

Кандидатът има над 17 години общ юридически стаж, от който над 16 години в органите на съдебната власт като прокурор. Кариерата си в съдебната система Стратиев започва като съдебен кандидат в Окръжен съд – Смолян през март 1998 г. Бил е прокурор в Районна прокуратура –Смолян от януари 2000 г. до април 2006 г., когато е назначен за зам. административен ръководител – заместник районен прокурор на РП –Смолян, която  длъжност изпълнява и към момента.

В концепцията си Стратиев обяснява, че познава организацията на работата на съда в Мадан, работната атмосфера, магистратите и съдебните служители, постигнатите резултати в годините и наболелите проблеми. Той посочва, че именно натрупаният му професионален опит му вдъхва увереност, че с помощта на екипа на РС – Мадан ще допринесе за изграждането на един по-положителен облик на съдебната система пред обществото. Заложените стратегически цели са насочени към усъвършенстване управлението на съда за постигане на ефективно, качествено, срочно и достъпно правосъдие; постигане оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване; гарантиране достъпа до правосъдие; осигуряване на прозрачност,  публичност и отчетност в  работата на съда за повишаване на общественото доверие.

Въпроси към кандидата поставиха членовете на Съдийската колегия Галя Георгиева, Даниела Костова и Каролина Неделчева относно принципите на разпределение на делата между съдиите, въвеждането на специализация по материя на съдиите, графиците за дежурства, работната натовареност, с която ще работи като административен ръководител, предприемането на мерки за оптимизиране на съдебната администрация.

Кандидатурата на Димитър Стратиев бе подкрепена от председателя на ВКС Лозан Панов и членовете на Съдийската колегия  Мария Кузманова и Калин Калпакчиев. Те се позоваха на категоричната подкрепа към кандидата от Общото събрание на съдиите от съдебен район Смолян, аргументираната мотивация за заемане на длъжността, демонстрираното добро познаване на структурата и дейността на Районен съд – Мадан като предпоставки за успешно ръководство на съда. Отчетени бяха ясно очертаните в Концепцията стратегически цели и мерки за тяхното изпълнение, обосновани в управленски, организационен и бюджетен план.

Акцентирано бе и върху заложеното периодично провеждане на анкетни  проучвания сред гражданите за установяване на общественото мнение и доверието към съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд