Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Богдана Желявска, национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Богдана Желявска, национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела /ЕМСГТД/ във връзка с организацията на работата на ЕМСГТД и участието на националните лица за контакт на държавите – членки на ЕС, както в редовните заседания на Мрежата, така и в различните работни групи към нея и Европейската комисия. Съдия Желявска отправи молба за определяне на представител на Съдийската колегия, с когото да се съгласува информация за официалната позиция на ВСС по определени теми, както и съдействие при получаване на статистически данни във връзка с конкретни ангажименти към Европейската мрежа.

Съдия Желявска посочи, че за изразяване позицията от националните лица за контакт е необходимо предварително обсъждане и съгласуване – включително и с различни институции – ВСС, Министерството на правосъдието и други. Становищата следва да бъдат изразявани на срещите на националните лица за контакт и представители на Европейската комисия. Акцентирано бе върху необходимостта от провеждането на регулярни срещи между националните лица за контакт и представители на отговорните държавни институции и създаване на координация с Министерството на правосъдието /в качеството му и на Централен орган/ по редица международни актове за изясняване на позициите, получаване на данни и предварително съгласуване в работата.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд