Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед на председателя на Софийския военен съд, с която е обърнато внимание на полк. Георги Петров – съдия в Софийския военен съд

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 167/25.10.2016 г. на председателя на Софийския военен съд, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на полк. Георги Петров – съдия в Софийския военен съд. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Съдийската колегия на ВСС за влязлото в сила съдебно решение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд