Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 11120 от 21.10.2016 г. на ВАС

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 11120 от 21.10.2016 г. на ВАС, тричленен състав, Шесто отделение, с което оставя в сила Решение № 926 от 25.04.2016 г. по административно дело № 3148/2015 г. на Административен съд – Варна, с което е отхвърлено оспорване по жалбата на Ралица Добрева Андонова – съдия в Административен съд – Варна, против Заповед № РД-0392/08.10.2015 г. на председателя на Административен съд – Варна за обръщане на внимание на съдия Андонова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд