Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия освободи Георги Кошничаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – гр. Бургас и назначи Пламен Синков – съдия в Окръжен съд – Бургас за заместник-председател на съд

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия на ВСС освободи, на основание чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ Георги Кирилов Кошничаров, съдия в Апелативен съд гр. Бургас от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“  на Апелативен съд – гр. Бургас, поради подаване на оставка, считано от дата на вземане на решението.

По предложение на Деница Вълкова - административния ръководител на Апелативен съд – гр. Бургас за заместник-председател на апелативния съд бе назначен Пламен Синков – съдия в Окръжен съд – Бургас.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд