Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди новата разпоредба на чл. 175, ал. 4 от ЗСВ за процедурата за определяне на съдия, който да изпълнява функциите на административен ръководител при изтичащ/изтекъл мандат и неприключила процедура за избор на

22 ноември 2016 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди новата разпоредба на чл. 175, ал. 4 от ЗСВ за процедурата за определяне на съдия, който да изпълнява функциите на административен ръководител при изтичащ/изтекъл мандат и неприключила процедура за избор на нов. Направени бяха предложения за изпълняващ функциите на административен ръководител да бъде определян заместник на административния ръководител по старшинство от съответния съд, а при липса на такъв - съдия по старшинство от съответния съд.

Точката бе обсъдена по предложение на председателя на ВКС във връзка с писмо от председателя на КАК към Съдийската колегия за определяне на магистрат за изпълняващ функциите „административен ръководител-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд. На 07.12.2016 г. изтича мандата на настоящия председател Даниела Росенова, а откритата с решение на Съдийската колегия по протокол №22/01.11.2016 г. процедура за избор на административен ръководител на Апелативния специализиран наказателен съд, няма да е приключила.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд